Liên hệ

  1. Tên viện: Viện Chuyển Đổi Số
  2. Tên tiếng Anh: Institute of Digital Transformation
  3. Viết tắt: iDX
  4. Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  5. Điện thoại: 0975436383
  6. Web: idx.edu.vn
  7. Email: info@idx.edu.vn